Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

η κομμούνα της πατησίων

το κυλικείο
το τυπογραφείο
η σκάλα
το αμφιθέατρο
η υπόμνηση
ο διάδρομος...
...απογείωσης

στους δρόμους της Αθήνας